Organizator kursów - Robert Weker

Przyjechałem do Polski w 1993 roku po ukończeniu studiów w Anglii, z kraju w którym się urodziłem i wychowałem. W Laskach pod Warszawą uczyłem języka angielskiego w Ośrodku dla Niewidomych w liceum, technikum i szkole zawodowej. Wcześniej pracując w Instytucie Brytyjskim (British Council) nadzorowałem organizację egzaminów 'University of Cambridge' FCE, CAE, CPE.

Po zakończeniu pracy w szkole dla Niewidomych w Laskach przyjechaliśmy z żoną do Rabki. Tu w 2005 roku założyliśmy szkołę językową 'lingo'.

Dlaczego Direct Method, czyli metoda bezpośrednia?

Nasza szkoła uczy metodą bezpośrednią ponieważ w krótkim okresie czasu uczniowie przyswajają wiedzę oraz zaczynają rozmawiać w języku obcym. Uczniowie przez cały czas aktywnie uczestniczą w zajęciach dzięki prowadzeniu nauki metodą bezpośrednią. Frustracje które zarówno nauczyciel jak i uczniowie odczuwają przy tradycyjnych metodach nauczania - przy których tylko część słuchaczy jest w danej chwili zaangażowana - są wyeliminowane.

Szkoła Językowa - już 18 lat!

Rozpoczęliśmy pierwsze kursy angielskiego w 2005 roku w Rabce Zdroju i w Jordanowie. Dwa lata później zaczęliśmy prowadzić kursy w Mszanie Dolnej i w Nowym Targu. Od 2008 roku uczymy także w Krościenku nad Dunajcem, a w roku 2010 powstała pierwsza grupa w Szczawnicy. Obecnie uczymy w Rabce,  Nowym Targu, Mszana Dolna, Szczawnica.

Lektorzy

Obecnie pracuje w naszej szkole zarówno lektorzy z Polski jak i 'native speakers'. Cechą naszych lektorów jest aktywny sposób uczenia oraz umiejętność wymagania poprawności bez zniechęcenia przy tym do ćwiczeń w mówieniu. Lektorzy są odpowiednio przygotowani do nauki metodą bezpośrednią a postępy w nauce w każdej grupie są na bieżąco monitorowane.

Nasi klienci

Oprócz zajęć w szkole, prowadzimy zajęcia w firmach lub u klienta w domu

Nasi klienci:

 • Hotel Exploris, Rabka Zdrój
 • Sanatorium Cegielski, Rabka Zdrój
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka Zdrój
 • Urząd Miasta, Rabka Zdrój
 • 3M (dawniej Unifam), Rabka Zdrój
 • Scandinavian Tobacco, Jawornik
 • Zakład Produkcji Mleczarskiej, Nowy Targ
 • Janas F.P.H., Nowy Targ
 • Proxima Service, Kraków
 • Urząd Gminy, Mszana Dolna
 • Techniflex, Mszana Dolna
 • Termy Chochołowskie, Chochołów

Fundusze Europejskie

W 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestniczyliśmy w projekcie pod nazwą 'Kobieta wiejska XXI wieku' w Mszanie Dolnej. W projekcie tym uczyliśmy niepracujące kobiety podstaw języka angielskiego. Projekt organizowany był przez Urząd Gminy w Mszanie Dolnej.

Drugi projekt, który realizowaliśmy w Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Mszanie Dolnej to projekt pn Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Uczniowie szkoły ZSTI uczyli się angielskiego praktycznego w kursach 32 i 64 godzinnych.

Akcje charytatywne

Na naszej stronie jest specjalna podstrona 'akcje charytatywne', czyli kalendarium akcji których celem jest pomaganie dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom ubogim. Wspieramy ośrodki dla dzieci niewidomych, Mary's Meals (www.marysmeals.org) i wiele osób potrzebujących. Oboje z żoną pracowaliśmy w Szkole dla Niewidomych w Laskach. Organizowaliśmy wycieczki górskie oraz spływy kajakowe na Mazurach dla młodzieży niepełnosprawnej oraz młodzieży z Domu Dziecka. W roku 2009 po raz pierwszy uczniowie z Mszany Dolnej brali udział w spływie kajakowym z udziałem osób niewidomych.

Co miesiąc 10% zysku przeznaczane jest na cele charytatywne.