Direct Method (metoda bezpośrednia) Direct English

Nauka opiera się na konwersacji. Uczniowie są na wyrywki pytani o różne rzeczy związane ze słownictwem wprowadzonym na danej lekcji i nie mają czasu na głębsze zastanowienie się - automatycznie udzielają odpowiedzi przy wsparciu lektora.

Duży nacisk kładzie się na wielokrotne powtarzanie materiału. W tej metodzie uczniowie nie zapisują nowych słówek i nie robią notatek. Nauczyciel ma za zadanie natychmiast poprawić błędy w wypowiedziach uczniów. Metoda bezpośrednia przypomina sposób, w jaki języka uczy się dziecko - słuchając i automatycznie powtarzając.
Metoda pokonuje językową nieśmiałość i słabe zdolności językowe. Jest odpowiednia dla dzieci (od 7 roku życia), młodzieży jak i dorosłych.

ile etapów trzeba przejść żeby mówić?

Już w pierwszej książce tej metody wprowadzane są elementy konwersacji. Lektor prowadzi 'mini' konwersacje, żeby uczniowie mogli zacząć używać języka angielskiego na swój własny sposób tworząc własne zdania, stawiając pytania i formując odpowiedzi. W drugiej książce uczniowie zaczynają prowadzić proste rozmowy.

przełamywanie barier

90% zajęć to mówienie. Metoda jest wyjątkowo efektywna w pokonywaniu barier, a w szczególności językowej nieśmiałości lub słabych zdolności językowych. Osoby, które wiele lat uczyły się metodami tradycyjnymi ale nie potrafią mówić w krótkim czasie opanowują analogiczny zakres materiału.

Nauczyciel zadaje pytania i uczeń, przy wsparciu nauczyciela, od razu odpowiada. Nauczyciel na bieżąco poprawia błędy uczniów. Metoda ta wyklucza potrzebę ułożenia odpowiedzi najpierw w myślach i dopiero potem jej wypowiedzenia. Tak jak kierowca podczas jazdy samochodem nie zastanawia się nad zmianą biegów czy hamowaniem. Uczeń w podobny sposób automatycznie odpowiada na pytanie nie zastanawiając się nad jego sensem. Wykorzystywane są te części mózgu, które odpowiadają za podświadome uczenie się.

powtarzanie, utrwalanie

Metoda bezpośrednia stawia na wielokrotne powtarzanie i utrwalanie materiału. Pierwsza połowa lekcji to powtórka z poprzednich lekcji. W drugiej połowie przekazywany jest nowy materiał, który może zawierać krótkie czytanie lub dyktando. Tak jak dziecko uczy się powtarzając dźwięki słów mamy lub taty, tak i uczniowie wielokrotnie powtarzają materiał. Powtarzanie materiału o dziwo nie jest nudne. Uczniowie są wyrywkowo pytani, a każde pytanie jest inne. Często szybkość powtarzania może powodować zabawne odpowiedzi, które oczywiście są na bieżąco poprawiane.

Uczeń nie musi rozumieć pytania, które słyszy pierwszy raz. Wszystkie pytania i odpowiedzi są powtarzane wielokrotnie, więc zrozumienie może przyjść dopiero za trzecim, czwartym lub kolejnym razem. Tylko przez mechaniczne powtarzanie można osiągnąć szybki refleks, potrzebny żeby móc z drugą osobą konwersować. Powtarzamy materiał do momentu kiedy uczeń zaczyna rozmawiać nie analizując wstępnie w myślach wypowiadanych kwestii.

Metoda ta może szokować na początku. Uczeń może być zaskoczony tempem i sposobem prowadzenia zajęć. Podczas lekcji uczeń nie pisze słówek, nie robi notatek, nie zagląda do podręczników. Po zakończeniu każdego etapu jest szybka powtórka materiału.

gramatyka, pisanie, czytanie

Wszystki elementy nauki języka są zawarte w Metodzie. Podczas zajęć uczymy się również czytania, pisania i gramatyki. W podręcznikach 'Direct English' są oddzielne ćwiczenia z gramatyki które uczniowie rozwiązują podczas lekcji. Jednak przede wszystkim ucznioiwe uczą się mówić i porozumiewać w języku angielskim - najważniejszy element nauki języka.